• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Print

Instructeur

opleiding 

Titel:
Leergang Instructeur
Start:
19.01.2018
Categorie:
Instructeur

Klik hier om in te schrijven

Beschrijving

Leergang Instructeur

H2K Brandweeropleidingen organiseert open-inschrijvingen (dagopleiding) voor de leergang Instructeur.

 

Inleiding

Met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's (1 oktober 2010) en de daarbij behorende besluiten, waaronder het Besluit personeel veiligheidsregio's, is ook definitief gestart met het nieuwe functiegerichte opleidingsstelsel. In het Besluit personeel veiligheidsregio's is opgenomen dat brandweermensen vakbekwaam moeten worden (opleiden en examineren) en vakbekwaam moeten blijven (bijscholen en oefenen). De essentie van het nieuwe brandweeronderwijs is niet meer ranggericht, maar functie- en competentiegericht met als doel kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de verhoging en borging van deze kwaliteit.

 

Opleiding

De leergang Instructeur maakt deel uit van het nieuwe functiegerichte stelsel van brandweeropleidingen. Deze opleiding vervangt de oude opleiding 001 Instructeur.

De leergang is opgebouwd uit 4 kerntaken.

Kerntaak 1:Didactisch handelen

Kerntaak 2:Begeleiden van deelnemers

Kerntaak 3:Beoordelen van deelnemers

Kerntaak 4:Functioneren binnen de vakbekwaamheidsorganisatie

 

Werkend leren

Bij het functiegericht opleiden is de relatie met de praktijk essentieel. In de leergang Instructeur zijn de theorie en de praktijk geïntegreerd. Deelnemers leren zowel op het opleidingsinstituut als op de werkplek. Het doel van werkend leren is dat deelnemers taken in een realistische context leren uitvoeren. Iedere kerntaak is uitgewerkt in verschillende leerwerkplekopdrachten die de deelnemer gedurende de opleiding in de praktijk uitvoert. In totaal zijn er 7 leerwerkplekopdrachten.

De leerwerkplekbegeleider begeleidt en beoordeelt het werkend leren van de deelnemer.

Voorafgaand aan de opleiding zal een introductieavond worden georganiseerd voor de deelnemers en hun leerwerkplekbegeleiders.

De leergang Instructeur kent twee soorten werkplekken:

  • Leren in een gesimuleerde omgeving Theoretische sessies en praktijkoefeningen op het opleidingsinstituut;
  • Leren in het korps Leerwerkplekopdrachten.

 

Proeve van bekwaamheid

De proeve van bekwaamheid bestaat uit een praktijksimulatie en een online geslotenvragentoets. De online geslotenvragentoets gaat over de 4 kerntaken.

De praktijksimulatie ‘optreden als instructeur’ bestaat uit twee opdrachten:

  • verzorgen van een theorieles;
  • verzorgen van een praktijkles.


Instroomeisen

De leergang heeft geen specifieke instroomeisen. Het advies is te beschikken over mbo-3 werk- en denkniveau bij aanvang van de leergang.

 

Programma

De dagopleiding duurt 12 dagen verspreid over een gelijk aantal weken. Na iedere lesdag volgt een week waarin de deelnemer werkt aan zijn leerwerkplekopdrachten. De leergang start bij voldoende (minimaal 8) deelnemers.

 

Planning

De actuele lesdata staan vermeld op de jaarplanner. Aanmelden voor de leergang kan door middel van het invullen van het aanmeldformulier.

 


Klik hier om in te schrijven