• 01.jpg
  • 02.jpg

(Door)ontwikkeling bedrijfsnoodorganisatie

Nadat de risico’s zijn beschreven en de maatgevende scenario’s zijn bepaald kan de bedrijfsnoodorganisatie worden ontwikkeld en ingericht. Voor het opzetten of optimaliseren van een bestaande  bedrijfsnoodorganisatie wordt het 4-laags organisatiemodel gehanteerd. Dit is overeenkomstig de 4 niveau’s waarop incidentbestrijding plaatsvindt n.l. vaardigheden, operationeel, tactisch en strategisch. Voor het goed laten functioneren van een noodorganisatie is het van essentieel belang dat er duidelijkheid bestaat ten aanzien van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op elke laag in de organisatie. Door de maatgevende scenario’s te beoefenen  wordt men niet alleen bekend met de eigen scenario’s maar ook met de aanwezige preventieve en repressieve middelen. Bovendien kan men de bedrijfsprocedures beoefenen en het functioneren van de bedrijfsnoodorganisatie. Met een virtueel reality systeem kunnen de scenario’s vooraf worden beoefend alvorens die in praktijk ten uitvoering worden gebracht.