• 01.jpg
  • 02.jpg

Pre-incident plans

Deze maatregelen vormen de basis voor de te ontwikkelen pre-incident plans. Een pre-incident plan beschrijft op hoofdlijnen het maatgevend scenario en de daarop te nemen repressieve acties.