• 01.jpg
  • 02.jpg

Risicorapport en implementatieplan

De resultaten van de quick-scan en de risico-inventarisatie worden beschreven in een risicorapport waarna de aanbevelingen uit het rapport als input dienen voor het implementatieplan. Het implementatieplan voorziet in de uitwerking van de te nemen preventieve en repressieve maatregelen.