Print

Gaspakdrager

opleiding 

Titel:
Leergang Gaspakdrager (Open Inschrijving) (exacte data onbekend)
Start:
28.04.2017
Categorie:
Gaspakdrager

Klik hier om in te schrijven

Beschrijving

Leergang Gaspakdrager

H2K Brandweeropleidingen organiseert een open-inschrijvingen (dagopleiding) voor de leergang Gaspakdrager

Inleiding

Met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's (1 oktober 2010) en de daarbij behorende besluiten, waaronder het Besluit personeel veiligheidsregio's, is ook definitief gestart met het nieuwe functiegerichte opleidingsstelsel. In het Besluit personeel veiligheidsregio's is opgenomen dat brandweermensen vakbekwaam moeten worden (opleiden en examineren) en vakbekwaam moeten blijven (bijscholen en oefenen). De essentie van het nieuwe brandweeronderwijs is niet meer ranggericht, maar functie- en competentiegericht met als doel kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de verhoging en borging van deze kwaliteit.

Opleiding

De leergang Gaspakdrager maakt deel uit van het nieuwe functiegerichte stelsel van brandweeropleidingen.

De opleiding is opgebouwd uit 3 kerntaken.

Kerntaak 1: Uitruk/verkenning


Kerntaak 2: Inzet


Kerntaak 3: Nazorg


Werkend leren

Bij het functiegericht opleiden is de relatie met de praktijk essentieel. In de leergang Gaspakdrager zijn de theorie en de praktijk geïntegreerd. Deelnemers leren zowel op het opleidingsinstituut als op de werkplek. Het doel van werkend leren is dat deelnemers taken in een realistische context leren uitvoeren. De leerwerkplekbegeleider begeleidt en beoordeeld het werkend leren van de deelnemer.

De leergang Gaspakdrager kent twee soorten werkplekken:

  • Leren in een gesimuleerde omgeving; praktijkoefeningen op het opleidingsinstituut;
  • Leren in het korps; leerwerkplekopdrachten. 


Proeve van bekwaamheid

De proeve van bekwaamheid voor de leergang Gaspakdrager bestaat uit de volgende proeve-onderdelen;

  • Eén online geslotenvragentoets over de kerntaken Uitruk en verkenning, Inzet en Nazorg;
  • Praktijksimulatie ‘optreden als Gaspakdrager. 


Instroomeisen

        Voor de leergang Gaspakdrager is een VMBO denk- en werkniveau vereist. Daarnaast dienst de Gaspakdrager in het bezit te zijn van een diploma uit de operationele functiekolom (minimaal Manschap A).Programma

  • De dagopleiding duurt 6 dagen. De leergang start bij voldoende (minimaal 8) deelnemers.

Planning

De actuele lesdata staan vermeld op de jaarplanner. Aanmelden voor de leergang kan door middel van het invullen van het aanmeldformulier.


Klik hier om in te schrijven

Download onze jaarplanner

Naast het opleidingen- en trainingen overzicht kunt u ook onze jaarplanner voor de open inschrijvingen downloaden.

Klik hier en bekijk, download of print onze jaarplanner