Print

Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer

opleiding 

Titel:
Leergang Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer
Start:
12.03.2018
Categorie:
Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer

Klik hier om in te schrijven

Beschrijving


Leergang Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer

H2K Brandweeropleidingen organiseert in het voorjaar en het najaar een open-inschrijving voor de leergang bevelvoerder bedrijfsbrandweer.


Inleiding

Met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's (1 oktober 2010) en de daarbij behorende besluiten, waaronder het Besluit personeel veiligheidsregio's, is ook definitief gestart met het nieuwe functiegerichte leergangsstelsel. In het Besluit personeel veiligheidsregio's  is opgenomen dat brandweermensen vakbekwaam moeten worden (opleiden en examineren) en vakbekwaam moeten blijven (bijscholen en oefenen). De essentie van het nieuwe brandweeronderwijs is niet meer ranggericht, maar functie- en competentiegericht met als doel kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de verhoging en borging van deze kwaliteit.


Leergang

De leergang bevelvoerder bedrijfsbrandweer maakt deel uit van het nieuwe functiegerichte stelsel van brandweeropleidingen.

De leergang bestaat uit twee operationele taakgebieden:

  • Optreden bij brandbestrijding;
  • Optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen.


Proeve van bekwaamheid

De proeve van bekwaamheid voor de leergang bevelvoerder bedrijfsbrandweer bestaat uit de volgende proeve-onderdelen:

-      Toetskaart Industriële  Brandbestrijding;

-      Theorietoets I (gesloten vragen) Uitruk en verkenning;

-      Theorietoets II (gesloten vragen) Inzet;

-      Theorietoets III (gesloten vragen) Afbouw en nazorg;

-      Praktijksimulatie Industriële Brandbestrijding en Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen.


Instroomeisen

De deelnemer voldoet bij aanvang van de leergang aan de volgende criteria:

-      Werk- en denkniveau op ten minste MBO-niveau;

-      In het bezit van het diploma manschap bedrijfsbrandweer;

-      De beschikking hebben over de kerncompetenties; accuraat, samenwerken en stressbestendig;

-      Medisch goedgekeurd voor het dragen van adembescherming.


Planning

De leergang bevelvoerder bedrijfsbrandweer duurt 27 dagen. Daarnaast is er een praktijk examendag. De leergang wordt door H2K in 6 lesweken aangeboden. Een lesweek bestaat uit 5 dagen en vindt om de week plaats. De lesweek waarin het praktijkexamen gepland staat duurt 3 dagen.

 


Klik hier om in te schrijven

Download onze jaarplanner

Naast het opleidingen- en trainingen overzicht kunt u ook onze jaarplanner voor de open inschrijvingen downloaden.

Klik hier en bekijk, download of print onze jaarplanner