Print

Bevelvoerder

opleiding 

Titel:
Leergang Bevelvoerder (open inschrijving)
Start:
05.03.2018
Categorie:
Bevelvoerder

Klik hier om in te schrijven

Beschrijving

Leergang Bevelvoerder
H2K Brandweeropleidingen organiseert een open-inschrijvingen (dagopleiding) voor de leergang Bevelvoerder.

Inleiding
Met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's (1 oktober 2010) en de daarbij behorende besluiten, waaronder het Besluit personeel veiligheidsregio's, is ook definitief gestart met het nieuwe functiegerichte opleidingsstelsel. In het Besluit personeel veiligheidsregio's is opgenomen dat brandweermensen vakbekwaam moeten worden (opleiden en examineren) en vakbekwaam moeten blijven (bijscholen en oefenen). De essentie van het nieuwe brandweeronderwijs is niet meer ranggericht, maar functie- en competentiegericht met als doel kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de verhoging en borging van deze kwaliteit.

Opleiding
De leergang Bevelvoerder maakt deel uit van het nieuwe functiegerichte stelsel van brandweeropleidingen.
De leergang is opgebouwd uit 5 modules.

Module 0: Bevat het onderdeel oriëntatie, waarin o.a. wordt ingegaan op de functie van een bevelvoerder, bevelvoering en besluitvorming.
Module 1: Kerntaak 1 'Brandbestrijding'
Module 2: Kerntaak 2 'Technische hulpverlening' Kerntaak 4 'Optreden bij bestrijding van waterongevallen' maakt onderdeel uit van de module technische hulpverlening
Module 3: Kerntaak 3 'Ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen'
Module 4: Soorten Incidenten


Werkend leren
Bij het functiegericht opleiden is de relatie met de praktijk essentieel. In de opleiding leergang Bevelvoerder zijn de theorie en de praktijk geïntegreerd. Deelnemers leren zowel op het opleidingsinstituut als op de werkplek. Het doel van werkend leren is dat deelnemers taken in een realistische context leren uitvoeren. Iedere kerntaak is uitgewerkt in verschillende leerwerkplekopdrachten die de deelnemer gedurende de opleiding in de praktijk uitvoert. De leerwerkplekbegeleider begeleidt en beoordeeld het werkend leren van de deelnemer. Voorafgaand aan de opleiding zal een introductieavond worden georganiseerd voor de deelnemers en hun leerwerkplekbegeleiders.

De leergang Bevelvoerder kent twee soorten werkplekken:

 • Leren in een gesimuleerde omgeving; Praktijkoefeningen op het opleidingsinstituut en op een realistisch oefencentrum;
 • Leren in het korps; Leerwerkplekopdrachten.

 

Proeve van bekwaamheid
De proeve van bekwaamheid voor de leergang Bevelvoerder bestaat uit de volgende proeve-onderdelen.

 • Theorietoets I Uitruk en Verkenning
 • Theorietoets II Inzet
 • Theorietoets III Afbouw/ nazorg
 • Praktijksimulatie 'Brandbestrijding'
 • Virtuele simulatie 'Technische hulpverlening'
 • Virtuele simulatie 'Ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen'

 

Instroomeisen
De deelnemer voldoet bij aanvang van de opleiding aan de volgende criteria:

 • Werk- en denkniveau op ten minste mbo 3-niveau1;
 • Voldoen aan het kwalificatieprofiel Manschap A;
 • De beschikking hebben over de kerncompetenties; accuraat, samenwerken en stressbestendig;
 • Voorafgaand aan de opleiding de beschikking hebben over een leerwerkplek en een leerwerkplekbegeleider;
 • Medisch goedgekeurd voor het dragen van adembescherming.

 

Programma
De dagopleiding bestaat uit 6 onderwijsweken. Een week bestaat uit 5 onderwijsdagen van 2 dagdelen. Na iedere module volgt een periode waarin de deelnemer werkt aan zijn leerwerkplekopdrachten. De leergang start bij voldoende (minimaal 6) deelnemers.

 

Planning
De actuele lesdata staan vermeld op de jaarplanner. Aanmelden voor de leergang kan doormiddel van het invullen van het aanmeldformulier.


Klik hier om in te schrijven

Download onze jaarplanner

Naast het opleidingen- en trainingen overzicht kunt u ook onze jaarplanner voor de open inschrijvingen downloaden.

Klik hier en bekijk, download of print onze jaarplanner