Print

Manschap Bedrijfsbrandweer

opleiding 

Titel:
Leergang Manschap Bedrijfsbrandweer (Open inschr.)
Start:
22.01.2018
Categorie:
Manschap Bedrijfsbrandweer

Klik hier om in te schrijven

Beschrijving

Leergang manschap bedrijfsbrandweer

H2K Brandweeropleidingen organiseert open-inschrijvingen (dagopleiding) voor de leergang manschap bedrijfsbrandweer.

De leergang manschap Bedrijfsbrandweer maakt deel uit van het nieuwe functiegerichte stelsel van brandweeropleidingen.

De opleiding is opgebouwd uit 3 modules; Oriëntatie, Brandbestrijding en Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen. Technische hulpverlening is een optionele richting.

Module 0: Bevat het onderdeel oriëntatie, waarin o.a. wordt ingegaan op de brandweerorganisatie en van toepassing zijnde wet- en regelgeving

Module 1: Kerntaak 1 ‘Brandbestrijding’ 
Het levensreddend handelen maakt onderdeel uit van de module brandbestrijding

Module 2: Kerntaak 2 ‘Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen’

*Optionele richting

Module 3: Kerntaak 3 ‘Technische hulpverlening’


Meer informatie over deze optionele richting is opgenomen in het productinformatieblad technische hulpverlening, dat u kunt vinden op onze website www.h2k.nl.

Werkend leren

Bij het functiegericht opleiden is de relatie met de praktijk essentieel. In de leergang Bedrijfsbrandweer manschap zijn de theorie en de praktijk geïntegreerd. Deelnemers leren zowel op het opleidingsinstituut als op de werkplek. Het doel van werkend leren is dat deelnemers taken in een realistische context leren uitvoeren.

Proeve van bekwaamheid

De proeve van bekwaamheid voor de leergang manschap bedrijfsbrandweer bestaat uit de volgende proeve-onderdelen.

- Toetskaart deel Levensreddend handelen

- Toetskaart deel Brandbestrijding

- Toetskaart deel Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen

- Theorietoets I (gesloten vragen) Brandbestrijding en Levensreddende Handelingen

- Theorietoets II (gesloten vragen) Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen

- Praktijksimulatie Brandbestrijding

- Praktijk simulatie Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen

 

Instroomeisen

De deelnemer voldoet bij aanvang van de opleiding aan de volgende criteria:

- Werk- en denkniveau op ten minste VMBO-niveau;

- De beschikking hebben over de kerncompetenties; accuraat, samenwerken en stressbestendig;

- Medisch goedgekeurd voor het dragen van adembescherming.

Voor deelnemers die reeds de beschikking hebben over het diploma Manschap I of over een of meerdere certificaten van deze opleiding bestaat de overgangsregeling 2010.
Kijk voor meer informatie over de overgangsregeling 2010 op de website van het Nederlands bureau brandweerexamens (www.nbbe.nl).  

Vrijstellingsregeling

Per 1 november 2012 is er een vrijstellingsregeling voor de functies manschap A en manschap bedrijfsbrandweer.

Wanneer kunt u gebruik maken van deze vrijstellingsregeling?

- als u het diploma manschap bedrijfsbrandweer heeft en in aanmerking wilt komen voor het diploma manschap A óf
- als u het diploma manschap A heeft en in aanmerking wilt komen voor het diploma manschap bedrijfsbrandweer.

U wilt het diploma manschap bedrijfsbrandweer verkrijgen:


Als u het diploma manschap A heeft en het diploma manschap bedrijfsbrandweer wilt verkrijgen, dan krijgt u:

- vrijstelling voor de kerntaken van het taakgebied OGS (d.m.v. vrijstellingsaanvraag)
- vrijstelling op het gebied van THV is niet van toepassing omdat dit taakgebied niet in het kwalificatiedossier van de manschap bedrijfsbrandweer staat
- gedeeltelijk vrijstelling voor kerntaken van het taakgebied brand (d.m.v. vrijstellingsaanvraag voor de inzet 'gebouwenbrandbestrijding')

 

en moet u nog het volgende doen:

  • de toetskaart[1] met specifieke toetsonderdelen voor manschap bedrijfsbrandweer én de inzet 'industriële brandbestrijding' van de praktijksimulatie brandbestrijding van manschap bedrijfsbrandweer


U wilt het diploma manschap A verkrijgen:


Als u het diploma manschap bedrijfsbrandweer heeft en het diploma manschap A wilt verkrijgen, dan krijgt u:

  • vrijstelling voor de kerntaken van het taakgebied brandbestrijding (d.m.v. vrijstellingsaanvraag)
  • vrijstelling voor de kerntaken van het taakgebied OGS (d.m.v. vrijstellingsaanvraag)

en moet u nog het volgende doen: de proeve-onderdelen die horen bij de kerntaken van het taakgebied THV manschap A: de toetskaart[2] met THV toetsonderdelen, de geslotenvragentoets THV en de praktijksimulatie THV.Programma

De leergang manschap bedrijfsbrandweer duurt 16 dagen. Daarnaast zijn er 2 praktijk examendagen. De leergang start bij voldoende (minimaal 8) deelnemers.


Planning

De actuele lesdata staan vermeld op de jaarplanner. Aanmelden voor de leergang kan door middel van het invullen van het aanmeldformulier.


1 De toetskaart is voorwaardelijk voor deelname aan de inzet industriële brandbestrijding

2 De toetskaart is voorwaardelijk voor deelname aan de praktijksimulatie THV.


Klik hier om in te schrijven

Download onze jaarplanner

Naast het opleidingen- en trainingen overzicht kunt u ook onze jaarplanner voor de open inschrijvingen downloaden.

Klik hier en bekijk, download of print onze jaarplanner