• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Print

Voertuig bediener

opleiding 

Titel:
Leergang voertuigbediener basis en pompbediener (open inschrijving)
Start:
11.01.2018
Categorie:
Voertuig bediener

Klik hier om in te schrijven

Beschrijving

Leergang Voertuigbediener
-Voertuigbediener basis en pompbediener

 

De leergang voertuigbediener basis en pompbediener maakt deel uit van het nieuwe functiegerichte stelsel van brandweeropleidingen.

 

De leergang is opgebouwd uit 3 kerntaken.

Kerntaak 1: Uitruk/verkenning
Kerntaak 2: Inzet
Kerntaak 3: Nazorg


Deze kerntaken kunnen worden uitgevoerd op verschillende voertuigen, die gebruikelijk zijn binnen een gemiddeld korps en waarvoor een voertuigbediener is aangewezen. Deze leergang richt zich op basis voertuigbediener en pompbediener van een tankautospuit.

 

Werkend leren
Bij het functiegericht opleiden is de relatie met de praktijk essentieel. In de leergang Voertuigbediener zijn de theorie en de praktijk geïntegreerd. Deelnemers leren zowel op het opleidingsinstituut als op de werkplek. Het doel van werkend leren is dat deelnemers taken in een realistische context leren uitvoeren. De leerwerkplekbegeleider begeleidt en beoordeeld het werkend leren van de deelnemer.

 

De leergang Voertuigbediener basis en pompbediener kent twee soorten werkplekken:

− Leren in een gesimuleerde omgeving; praktijkoefeningen op het opleidingsinstituut;
− Leren in het korps; leerwerkplekopdrachten.

 

Proeve van bekwaamheid
De proeve van bekwaamheid voor de leergang Voertuigbediener basis en pompbediener bestaat uit de volgende proeve-onderdelen;

− Eén online geslotenvragentoets over de kerntaken Uitruk en verkenning, Inzet en Nazorg;
− Praktijksimulatie 'optreden als pompbediener.

 

Instroomeisen
Voor de leergang Voertuigbediener basis en pompbediener is een VMBO denk- en werkniveau vereist evenals een geldig rijbewijs deel B en/of C. Wanneer de kandidaat onderdeel uitmaakt van uitrukeenheden (chauffeur TS, AL, HW, e.d.) is het in het bezit hebben van het diploma Manschap A of hiervoor nog studerende, een vereiste.

 

Voorwaarden
deelname aan praktijksimulatie
Voor het onderdeel pompbediener dient eerst de geslotenvragentoets 'pompbediener' met een voldoende te zijn afgerond, voordat deel mag worden genomen aan de praktijksimulatie 'optreden als pompbediener'.

 

Programma
De leergang Voertuigbediener basis en pompbediener duurt 7 dagen inclusief 1 dag praktijkexamen.

 

 


Klik hier om in te schrijven