Consultancy

H2K Consultancy adviseert en ondersteunt bedrijven bij het inrichten van een interne veiligheidsorganisatie die past bij het risicobeeld. De eerste stap is het uitvoeren van een grondige risicoanalyse aan de hand van de aard van het bedrijf, de werkprocessen en de aanwezige installaties en gevaarlijke stoffen. Daarna bekijken de adviseurs samen met de opdrachtgever hoe de vastgestelde risico’s met preventieve maatregelen optimaal kunnen worden beheerst en welk type responsorganisatie passend is om incidenten doeltreffend te bestrijden. Via een plan van aanpak en een implementatieplan wordt het verbetertraject stapsgewijs uitgevoerd.

Pre-incident plans

Een pre-incident plan is de leidraad voor de bedrijfsnoodorganisatie bij het beheersen en bestrijden van incidenten en is tevens een belangrijke informatiebron voor de externe hulpdiensten. Het pre-incident plan bevat een globale beschrijving van het scenario, een schema van activiteiten en vastgestelde responstijden, aanwezige (brand)preventieve voorzieningen, beschikbare repressieve middelen, effectcontouren en de te volgen bestrijdingsstrategie op hoofdlijnen.

De formats die H2K gebruikt voor de ontwikkeling van pre-incident plannen hebben zich in de praktijk bewezen. De informatie wordt overzichtelijk en met grafische elementen weergegeven. Om het pre-incident plan up-to-date te houden, is het belangrijk dat de lessons-learned van oefeningen in het plan worden verwerkt.