Consultancy

H2K Consultancy adviseert en ondersteunt bedrijven bij het inrichten van een interne veiligheidsorganisatie die past bij het risicobeeld. De eerste stap is het uitvoeren van een grondige risicoanalyse aan de hand van de aard van het bedrijf, de werkprocessen en de aanwezige installaties en gevaarlijke stoffen. Daarna bekijken de adviseurs samen met de opdrachtgever hoe de vastgestelde risico’s met preventieve maatregelen optimaal kunnen worden beheerst en welk type responsorganisatie passend is om incidenten doeltreffend te bestrijden. Via een plan van aanpak en een implementatieplan wordt het verbetertraject stapsgewijs uitgevoerd.

Specialist in industriële brandveiligheid

H2K Consultancy is specialist in industriële brandveiligheid. De adviseurs van H2K hebben een passie voor veiligheid, hebben oog voor detail en leveren praktijkgericht advies op maat, waarbij zij streven naar de best beschikbare en innovatieve oplossingen. De consultants werken vanuit een integrale visie, in verbinding met vakgenoten.

Een overzicht van onze andere activiteiten:

  • Brandweeropleidingen
  • Brandweertrainingen
  • Mobiel oefenen (flashover unit en attack cell)
  • Bijscholingsprogramma industriële incidentbestrijding i.s.m. de Brandweeracademie
  • Virtuele procedure trainingen
  • Diverse practicums (ammoniak, stofexplosies, cryogene gassen en de schuimbox)
  • LNG trainingen op het trainingscentrum in TEEX (USA, Texas)
  • Ammoniak trainingen
  • Industriële brandbestrijding op het trainingscentrum in Vernon (Frankrijk)
  • H2K online (digitaal platform voor e-learning)