Bevelvoerder

Proeve van bekwaamheid

25 jan

De proeve van bekwaamheid voor de leergang Bevelvoerder bestaat uit de volgende proeve-onderdelen.

Theorietoets:

  • I 'Uitruk en verkenning'
  • II 'Inzet'
  • III 'Afbouw / nazorg'

Praktijksimulatie:

  • 'Brandbestrijding'

Virtuele simulatie:

  • 'Technische hulpverlening'
  • 'Ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen'