Het bedrijfsnoodplan beschrijft de organisatiestructuur en procedures voor incidentbestrijding. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in het plan vastgelegd, evenals alarmerings-, opschalings- en communicatieprocedures. Bedrijfsnoodplannen worden opgesteld overeenkomstig de PGS 6 richtlijn en bijlage C8 van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren. Voor het inrichten of optimaliseren van een bedrijfsnoodorganisatie hanteert H2K het zogenaamde 4-lagen model, overeenkomstig de vier niveaus bij incidentbestrijding:

Dit model sluit aan op het opschalingsmodel dat de veiligheidsregio’s, politie en gemeenten hanteren. Zo is tijdens een incident de bedrijfsnoodorganisatie optimaal afgestemd op de crisisorganisatie van de overheid. Een belangrijke voorwaarde voor soepele en effectieve samenwerking, communicatie en informatiedeling.