De ervaringen met industriële incidentbestrijding leren dat een robuust ontwerp van brandveiligheidsinstallaties essentieel is voor de effectiviteit van branddetectie en brandbeheersing en dus ook voor de algehele veiligheid in het bedrijf en de continuïteit van de bedrijfsprocessen. Het ontwerp van een brandveiligheidsinstallatie moet worden vastgelegd in een Uitgangspuntendocument (UPD) of een Programma van Eisen (PvE).

H2K Consultancy heeft ruime ervaring in het opstellen van UPD’s voor reguliere gebouwen, gebouwen in de chemische industrie en (tank)opslagvoorzieningen die vallen onder respectievelijk de PGS 15 en PGS 29.