De wet- en regelgeving op het gebied van (brand)veiligheid is complex en niet altijd even gemakkelijk te interpreteren. H2K Consultancy kan door het uitvoeren van een ‘quick-scan’ of een ‘nulmeting’ beoordelen in hoeverre uw bedrijf voldoet aan de wettelijke (brand)veiligheidseisen.

Naast het wettelijke kader beoordelen we ook de effectiviteit van de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische veiligheidsvoorzieningen. Na rapportage van de bevindingen kunnen aanvullende maatregelen en veiligheidsvoorzieningen op basis van een plan van aanpak gerealiseerd worden.