Om te bepalen of een bedrijfsbrandweeraanwijzing voor een Brzo-inrichting gerechtvaardigd is, zijn een grondige risico-inventarisatie en scenariostudie nodig. Die moeten duidelijk maken welke incidentscenario’s op de inrichting geloofwaardig zijn en of voldoende maatregelen zijn getroffen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen te beperken. Uit die analyse volgt dan of voor het afdekken van het (rest)risico aanvullend een bedrijfsbrandweer noodzakelijk is.

H2K Consultancy biedt bedrijven ondersteuning bij hun risico- en scenarioanalyse. Onze experts maken met behulp van modelberekeningen inzichtelijk welke reële effecten bij maatgevende calamiteiten op het bedrijfsterrein mogelijk zijn. In overleg met de klant wordt de gewenste aanpak gekozen, waarbij H2K Consultancy kan faciliteren of de regie kan voeren bij de uitvoering van de risicoanalyses en scenariostudies.