H2K Online

H2K online is een digitaal leerplatform voor het praktijkgericht opleiden, oefenen en evalueren van mensen individueel of in teamverband. In het digitale leerplatform kunnen kennis en vaardigheden aangeleerd, getoetst, geoefend en geregistreerd worden.

Toepassingen

In het leerplatform wordt het leerproces gemonitord en het niveau van de mensen getoetst. Het platform is geschikt voor het vakbekwaam worden en blijven. H2K Online biedt digitale les- en leerstof aan die ook bestudeerd kan worden op een tablet of smartphone. E-learning maakt het mogelijk om op geheel eigen wijze de lesstof ter hand te nemen. Maar het leerplatform biedt ook oneindig veel toepassingen in relatie tot het vak- bekwaam blijven. Van het uitvoeren van ‘0’-metingen tot aan bijscholingsprogramma’s die ontwikkeld zijn op basis van de uitkomsten van een niveau toets.