Opleidingen

H2K Brandweeropleidingen verzorgt de basisopleiding en specialistische opleidingen voor brandweerfunctionarissen van de overheidsbrandweer en bedrijfsbrandweerkorpsen. De leergangen zijn gebaseerd op de opleidingsstructuur en lesstof van het Instituut Fysieke Veiligheid en vormen de basis van de vakbekwaamheid van repressieve brandweerlieden. De leergangen worden ‘incompany’ en als open inschrijving aangeboden.

Bevelvoerder

Deze leergang traint aankomend bevelvoerders in leidinggeven over een team manschappen bij incidentbestrijding. De bevelvoerder heeft een stevige verantwoordelijkheid voor de mensen die onder zijn leiding een klus moeten verrichten en ook over het materieel. De taken van de bevelvoerder zijn gericht op de operationele leiding en de uitvoeringscoördinatie. Totdat de Officier van Dienst arriveert, is de bevelvoerder de hoofdleidinggevende van de bluseenheid. De H2K brandweeropleiding 'Bevelvoerder' is een dagopleiding via open inschrijving.

Lees verder