Opleidingen

H2K Brandweeropleidingen verzorgt de basisopleiding en specialistische opleidingen voor brandweerfunctionarissen van de overheidsbrandweer en bedrijfsbrandweerkorpsen. De leergangen zijn gebaseerd op de opleidingsstructuur en lesstof van het Instituut Fysieke Veiligheid en vormen de basis van de vakbekwaamheid van repressieve brandweerlieden. De leergangen worden ‘incompany’ en als open inschrijving aangeboden.

Verkenner gevaarlijke stoffen

De verkenner gevaarlijke stoffen wordt ingezet bij een IBGS-situatie en vormt samen met andere verkenners een meetploeg. Tijdens de leergang leert de deelnemer metingen en observaties uit te voeren om de aanwezigheid en de concentraties van gevaarlijke stoffen te meten. De werkzaamheden van de verkenner gevaarlijke stoffen worden aangestuurd door een meetplanleider, een waarschuwings- en verkenningsdeskundige of de adviseur gevaarlijk stoffen. De leergang 'Verkenner gevaarlijke stoffen' is een dagopleiding via open inschrijving.

Lees verder