Manschap A

Leergang Manschap A is de basisopleiding voor aspiranten voordat zij het vak van brandweerman mogen uitoefenen. Deze leergang beslaat de volgende kerntaken: ‘Brandbestrijding’, ‘Technische hulpverlening’, ‘Ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen’ en ‘Ondersteunen bij waterongevallen’.

Lees meer...

Gaspakdrager

De functie ‘gaspakdrager’ is een specialisatie binnen de brandweer op het gebied van OGS. Deze leergang is opgebouwd uit de kerntaken ‘Uitruk/verkenning’, ‘Inzet’ en ‘nazorg’ en leert de kandidaat te handelen volgens vaste procedures en naar eigen initiatief als de situatie daarom vraagt.

Lees meer...

Manschap Bedrijfsbrandweer

Deze opleiding is ontwikkeld voor aspiranten van de bedrijfsbrandweer en richt zich op de basisbeginselen van incidentbestrijding. Tijdens de opleiding leren zij alles over het gebruik van hun uitrusting en materialen en worden zij in ploegen onder leiding van een bevelvoerder getraind.

Lees meer...

Voertuigbediener (basis en pompbediener)

Tijdens de leergang wordt de cursist vertrouwd gemaakt met de basisbeginselen van de bediening van het voertuig en de bluspomp. Ook wordt hij getraind in samenwerking met andere leden van de (blus)eenheid.

Lees meer...

Verkenner gevaarlijke stoffen

De verkenner gevaarlijke stoffen wordt ingezet bij een IBGS-situatie en vormt samen met andere verkenners een meetploeg. Tijdens de leergang leert de deelnemer metingen en observaties uit te voeren om de aanwezigheid en de concentraties van gevaarlijke stoffen te meten.

Lees meer...

Instructeur

Leergang voor functionarissen die graag hun vakkennis en expertise binnen het brandweervak aan anderen willen overdragen, om de vakbekwaamheid van brandweerlieden te bevorderen. Gericht op functies tot en met MBO-niveau. Instructeurs in opleiding leren hoe zij hun kennis kunnen overbrengen.

Lees meer...

Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer

De IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) gecertificeerde leergang ‘Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer’, is voor personen die de taken als bevelvoerder willen uitvoeren bij de bedrijfsbrandweer. De onderdelen van deze leergang worden ingevuld door diverse professionals uit de industrie.

Lees meer...

Bevelvoerder

Onder de taken van de bevelvoeder, valt de verantwoordelijkheid voor de operationele leiding en uitvoeringscoördinatie van manschappen en materieel. Met de leergang ‘Bevelvoerder’ wordt de deelnemer geleerd hoe hij bij een incident de leiding over de bluseenheden neemt totdat de OVD arriveert.

Lees meer...

H2K staat voor praktijkgerichte en innovatieve brandweeropleidingen, –trainingen en veiligheidsadvisering voor de overheid en de industrie. Afgestemd op uw specifieke risicoprofiel en veiligheidsbehoefte.
De opleidingen en trainingen worden begeleid door deskundige instructeurs en docenten met ruime ervaring in de operationele praktijk.

Over H2K

H2K is de specialist voor brandweeropleidingen, -trainingen en veiligheidsadvisering. De klantenkring van H2K wordt gevormd door overheidsbrandweerkorpsen en industriële bedrijven in uiteenlopende branches, zoals de (petro)chemie, farmacie en voedingsmiddelensector. Samen met onze klanten ontwikkelen we innovatieve maatwerkoplossingen voor preventieve veiligheid en operationele respons. Gericht advies en gerichte opleiding en training, volledig afgestemd op uw behoefte en risicoprofiel.

H2K staat voor een klantgerichte en professionele dienstverlening door mensen met kennis van zaken.

Missie

Een bijdrage leveren aan een veiliger samenleving en een veiliger industrie, dat is de missie van H2K. Die brengen we in de praktijk via opleidingen, trainingen en advisering op hoog niveau. Door het bevorderen van kennis en kunde zorgen we ervoor dat hulpverleningsorganisaties van overheid en bedrijven optimaal zijn voorbereid op effectieve incidentbestrijding en dat mensen veilig kunnen werken onder risicovolle omstandigheden. Kennis is kracht!

Visie

Het opleiden van brandweerlieden en functionarissen van bedrijfsnoodorganisaties is maatwerk. Want ieder bedrijf is anders, iedere veiligheidsregio is anders en daarom variëren ook de risico’s en mogelijke incidentscenario’s. De specialisten van H2K brengen samen met de klant de specifieke opleidings- en trainingsbehoefte in kaart. Die behoefte vertalen we in maatwerk opleidingen en –trainingen om de kennis en vakbekwaamheid van de medewerkers te ontwikkelen en op peil te houden. Opleidingen en trainingen worden zoveel mogelijk ‘incompany’ georganiseerd, zodat de functionarissen kunnen trainen op hun eigen terrein, met hun eigen middelen en met reële en herkenbare incidentscenario’s. Zo worden cursisten optimaal voorbereid op de toekomstige operationele hulpverleningspraktijk in hun werkgebied.

Beschikt uw organisatie al over een veiligheidsplan?

H2K in samenwerking met Spinel Veiligheidscentrum

Industriële opleidingen en trainingen op het oefencentrum
in Dordrecht

Lees meer...

Tank- en tankputbranden

Training gericht op de risico's van atmosferische opslagtanks op tank terminals en in de (petro)chemische en farmaceutische industrie. Deelnemers zijn personen die vanuit hun functie te maken hebben met of verantwoordelijk zijn voor brandveiligheidssystemen of incidentbestrijding in relatie tot atmosferische tanks.

Lees meer...

First Responder Bedrijfsnoodorganisatie

NIBHV erkende training op maat, voor het opleiden van First Responders Bedrijfsnoodorganisatie als onderdeel van de bestaande BHV-organisatie. Deze training is bedoeld voor risicovolle bedrijven die niet bedrijfsbrandweerplichtig zijn, maar waarvan de BHV niet toereikend genoeg is om te kunnen anticiperen in specifieke noodsitiatues.

Lees meer...

Bijscholingsprogramma Industriële Brandbestrijding

Modulair opgebouwde bijscholingsprogramma voor het bestrijden van industriële branden, bestaande uit zowel een theorie- als praktijkdeel. De training ‘Industriële Brandbestrijding’ is bedoeld voor manschappen en bevelvoerders van de overheidsbrandweer en de bedrijfsbrandweer.

Lees meer...

Foam School

Foam school is an English spoken training, organised every year for an international audience. We welcome participants from all over the world at the training centre in Vernon, France, where they gain more insight into fixed and mobile foam systems.

This 5-dag training is a blend of theory, workshops, demonstrations and practical fire fighting and is provided by instructors from H2K and by Dr. Sthamer.

Lees meer...

Trainingslocatie voor ‘Realistisch oefenen op het spoor’

Voor het in een veilige omgeving kunnen oefenen van verschillende scenario’s op de spoorweg heeft H2K, in samenwerking met Rail Park Roosendaal, een unieke trainingslocatie gerealiseerd. Diverse oefeningen kunnen hier worden uitgevoerd, zoals aanrijdingen, ontsporingen, lekkages en verschillende soorten branden.

Lees meer...

Trainingslocatie voor ‘Realistisch trainen’ in Frankrijk

Op een voormalige raffinaderij in Vernon (Frankrijk), biedt H2K de mogelijkheid om industriële scenario’s in een zeer realistische omgeving te beoefenen. Onder begeleiding van Nederlandse instructeurs en met behulp van een groot aantal oefenfaciliteiten, kunnen op deze unieke trainingslocatie diverse inzettechnieken- en tactieken worden getraind.

Lees meer...

Integrated Fire Safety of IBC's & Intermodals

3-daagse training is JOIFF geaccrediteerd en richt zich op beheersing en bestrijding van incidenten met IBC’s en intermodals.

Lees meer...

Trainingen

Maatwerk trainingen voor brandweer en industrie

De H2K tailor-made trainingsprogramma’s, volledig afgestemd op de wensen van de organisatie en het risicoprofiel.

Bekijk andere cases