Alle opleidingen

Opleidingen

H2K Brandweeropleidingen verzorgt de basisopleiding en specialistische opleidingen voor brandweerfunctionarissen van de overheidsbrandweer en bedrijfsbrandweerkorpsen. De leergangen zijn gebaseerd op de opleidingsstructuur en lesstof van het Instituut Fysieke Veiligheid en vormen de basis van de vakbekwaamheid van repressieve brandweerlieden. De leergangen worden ‘incompany’ en als open inschrijving aangeboden.

Manschap A (ELO)

De Leergang Manschap A is de basisopleiding voor het uitvoeren van het brandweervak en bevat de basisonderdelen van incidentbestrijding. In het programma worden contacturen op het opleidingsinstituut en zelfstandig leren aan de hand van e-modules en ELO-opdrachten afgewisseld.

Manschap Bedrijfsbrandweer

Deze opleiding is ontwikkeld voor aspiranten van de bedrijfsbrandweer en richt zich op de basisbeginselen van incidentbestrijding. Tijdens de opleiding leren zij alles over het gebruik van hun uitrusting en materialen en worden zij in ploegen onder leiding van een bevelvoerder getraind.

Gaspakdrager

De functie ‘gaspakdrager’ is een specialisatie binnen de brandweer op het gebied van OGS. Deze leergang is opgebouwd uit de kerntaken ‘Uitruk/verkenning’, ‘Inzet’ en ‘nazorg’ en leert de kandidaat te handelen volgens vaste procedures en naar eigen initiatief als de situatie daarom vraagt.

Voertuigbediener (basis en pompbediener)

Tijdens de leergang wordt de cursist vertrouwd gemaakt met de basisbeginselen van de bediening van het voertuig en de bluspomp. Ook wordt hij getraind in samenwerking met andere leden van de (blus)eenheid.

Verkenner gevaarlijke stoffen

De verkenner gevaarlijke stoffen wordt ingezet bij een IBGS-situatie en vormt samen met andere verkenners een meetploeg. Tijdens de leergang leert de deelnemer metingen en observaties uit te voeren om de aanwezigheid en de concentraties van gevaarlijke stoffen te meten.

Instructeur

Leergang voor functionarissen die graag hun vakkennis en expertise binnen het brandweervak aan anderen willen overdragen, om de vakbekwaamheid van brandweerlieden te bevorderen. Gericht op functies tot en met MBO-niveau. Instructeurs in opleiding leren hoe zij hun kennis kunnen overbrengen.

Bevelvoerder

Onder de taken van de bevelvoeder, valt de verantwoordelijkheid voor de operationele leiding en uitvoeringscoördinatie van manschappen en materieel. Met de leergang ‘Bevelvoerder’ wordt de deelnemer geleerd hoe hij bij een incident de leiding over de bluseenheden neemt totdat de OVD arriveert.

Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer

De IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) gecertificeerde leergang ‘Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer’, is voor personen die de taken als bevelvoerder willen uitvoeren bij de bedrijfsbrandweer. De onderdelen van deze leergang worden ingevuld door diverse professionals uit de industrie.