Alle opleidingen

Opleidingen

H2K Brandweeropleidingen verzorgt de basisopleiding en specialistische opleidingen voor brandweerfunctionarissen van de overheidsbrandweer en bedrijfsbrandweerkorpsen. De leergangen zijn gebaseerd op de opleidingsstructuur en lesstof van het Instituut Fysieke Veiligheid en vormen de basis van de vakbekwaamheid van repressieve brandweerlieden. De leergangen worden ‘incompany’ en als open inschrijving aangeboden.

Manschap

De Leergang Manschap is de basisopleiding voor het uitvoeren van het brandweervak en bevat de basisonderdelen van incidentbestrijding. In het programma worden contacturen op het opleidingsinstituut en zelfstandig leren aan de hand van e-modules en ELO-opdrachten afgewisseld.

Lees verder

Manschap Bedrijfsbrandweer

Deze opleiding is ontwikkeld voor aspiranten van de bedrijfsbrandweer en richt zich op de basisbeginselen van incidentbestrijding. Tijdens de opleiding leren zij alles over het gebruik van hun uitrusting en materialen en worden zij in ploegen onder leiding van een bevelvoerder getraind.

Lees verder

Gaspakdrager

De functie ‘gaspakdrager’ is een specialisatie binnen de brandweer op het gebied van OGS. Deze leergang is opgebouwd uit de kerntaken ‘Uitruk/verkenning’, ‘Inzet’ en ‘nazorg’ en leert de kandidaat te handelen volgens vaste procedures en naar eigen initiatief als de situatie daarom vraagt.

Lees verder

Voertuigbediener (basis en pompbediener)

Tijdens de leergang wordt de cursist vertrouwd gemaakt met de basisbeginselen van de bediening van het voertuig en de bluspomp. Ook wordt hij getraind in samenwerking met andere leden van de (blus)eenheid.

Lees verder

Verkenningseenheid Brandweer (VEB)

De verkenner gevaarlijke stoffen wordt ingezet bij een IBGS-situatie en vormt samen met andere verkenners een meetploeg. Tijdens de leergang leert de deelnemer metingen en observaties uit te voeren om de aanwezigheid en de concentraties van gevaarlijke stoffen te meten.

Lees verder

Instructeur (ELO)

Leergang voor functionarissen die graag hun vakkennis en expertise binnen het brandweervak aan anderen willen overdragen. De instructeur verzorgt lessen of lesonderdelen binnen leergangen voor brandweerfuncties. Daarnaast treedt de instructeur op als onafhankelijke en objectieve beoordelaar en kan...

Lees verder

Bevelvoerder (ELO)

Onder de taken van de bevelvoeder, valt de verantwoordelijkheid voor de operationele leiding en uitvoeringscoördinatie van manschappen en materieel. Met de leergang ‘Bevelvoerder’ wordt de deelnemer geleerd hoe hij bij een incident de leiding over de bluseenheden neemt totdat de OVD arriveert.

Lees verder

Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer

De IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) gecertificeerde leergang ‘Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer’, is voor personen die de taken als bevelvoerder willen uitvoeren bij de bedrijfsbrandweer. De onderdelen van deze leergang worden ingevuld door diverse professionals uit de industrie.

Lees verder

COBRA-instructeur

De opleiding COBRA-Instructeur is bedoeld voor diegene die binnen hun brandweerkorps of organisatie de kennis over het gebruik van de COBRA en daarbij behorende inzetmethoden over gaan dragen.

Lees verder

Brandweerchauffeur

Tijdens de opleiding brandweerchauffeur leert de cursist om op een veilige en verantwoorde wijze een brandweervoertuig te besturen. Als brandweerchauffeur ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van je collega’s en medeweggebruikers. Afhankelijk van....

Lees verder