Trainingen

H2K organiseert een breed pakket praktijktrainingen om de kennis en vaardigheden van repressief brandweerpersoneel verder te ontwikkelen. Met reële en herkenbare incidentsituaties en scenario’s. De trainingen kunnen op locatie worden verzorgd, maar ook op oefencentra. H2K werkt bij de organisatie van trainingen samen met diverse oefencentra in Nederland, België en Frankrijk. Dankzij deze partnerschappen is het mogelijk uiteenlopende incidentscenario’s en specialistische hulpverleningstaken op elke gewenste schaal praktisch te trainen in een realistische omgeving.

Trainingslocatie voor ‘Realistisch trainen’ in Frankrijk

Vernon, Frankrijk

H2K organiseert in een uniek trainingscentrum in Vernon (Fr.) realistische trainingen voor regionale brandweerkorpsen en bedrijfsbrandweerkorpsen. Vernon ligt ten noordwesten van Parijs op 5 uur rijden vanaf Rotterdam. Het trainingscentrum is gevestigd op een voormalige raffinaderij waarvan het tankenpark, de verladingsinstallaties en diverse procesinstallaties nu in gebruik zijn als oefenobjecten. Onder begeleiding van Nederlandse instructeurs, biedt H2K u hier de mogelijkheid om realistisch te trainen met een groot aantal oefenfaciliteiten en mogelijkheden.

Soorten oefeningen

Op deze trainingslocatie kunnen industriële scenario’s in een zeer realistische omgeving worden beoefend. Het trainingscentrum is uitermate geschikt voor het beoefenen van:

  • grootschalige vloeistofbrandbestrijding en vloeistofbrandbestrijding in binnenbrandobjecten;
  • het gebruik en de inzet van schuim (ook van een eigen schuimvormend middel);
  • bestrijdingen met specifieke producten (zoals ammoniak, chloor, ethyleenoxide en bitumen);
  • het bestrijden van brandstoffen onder verhoogde druk.

Faciliteiten

Het trainingscentrum beschikt over diverse faciliteiten voor het trainen van de inzettechnieken en -tactieken die voortkomen uit het kwadrantenmodel. Een garagebedrijf, een magazijn voor opslag van gevaarlijke stoffen, een laboratorium en een (daadwerkelijk) ondergronds object zijn enkele voorbeelden van de aanwezige oefenobjecten. Deze objecten zijn multi-inzetbaar en het brandverloop is realistisch, doordat er wisselend of gecombineerd gestookt kan worden op vloeistoffen (benzine/diesel), schuimrubber en hout.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het realistisch trainen in Vernon? Neem dan contact op met één van de medewerkers van H2K.

Training in beeld

Video van Vernon