Diensten

Certificering

10 jul

IFV Gecertificeerd opleider
Sinds 2015 besteedt het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) extra aandacht aan de kwaliteitsketen voor brandweeronderwijs. Daarom is begonnen met het auditeren en certificeren van opleidingsinstituten volgens het waarderingskader Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen (KAB). 

De certificering heeft als doel het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van het opleidingsinstituut en daarmee ene bijdrage te leveren aan eenduidige en uniforme inrichting en uitvoering van het brandweeronderwijs en vakbekwaam brandweerpersoneel. H2K heeft op 17 december 2018 van het IFV het certificaat Aanbieder Brandweeropleidingen ontvangen.

ISO 9001
Kwaliteit en vakmanschap staan bij H2K hoog in het vaandel. Bij het aanbieden van brandweeropleidingen en -trainingen streven wij altijd naar de beste kwaliteit en zoeken we naar de best passende oplossingen voor de klant. Vanwege deze manier van werken, is H2K sinds januari 2017 bekroond met een ISO 9001 certificaat.

JOIFF
JOIFF is een internationale brancheorganisatie uit de olie- en gasindustrie. Het Joint Oil & Industry Forum (JOIFF) streeft naar het verhogen van kennis en vakbekwaamheid van emergency respons teams binnen de (petro)chemische industrie. De organisatie is ontstaan vanuit de behoefte om op regelmatige basis, kennis uit te wisselen over brandveiligheid binnen de industrie.

Inmiddels is JOIFF al jaren een toonaangevende kennispartner binnen de branche. Hoewel de nadruk ligt op delen van kennis rondom brandpreventie, bescherming en voorbereiding op mogelijke risico’s, houdt de organisatie zich ook bezig met trainingen.

JOIFF Training is ontwikkeld om aan te tonen dat vakbekwame emergency response teams in staat zijn om competent te reageren op incidenten die zich voordoen. Het streven is om alle teamleden van de juiste training te voorzien die hen in staat stelt om taken veilig en efficiënt uit te voeren. JOIFF ontwikkelt trainingscursussen en -programma’s samen met leden om aan dat streven te voldoen. Daarnaast houdt de organisatie toezicht op trainingen die onder JOIFF-accreditatie worden uitgevoerd.

H2K is in mei 2016 door JOIFF aangewezen als Accredited Training Provider.

VCA**
VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Aangezien H2K veelal trainingen geeft op locatie bij BRZO-bedrijven, is veiligheid van instructeurs en personeel van groot belang. H2K houdt rekening met veiligheid bij alle werkzaamheden, daardoor is de organisatie VCA**-gecertificeerd.

NIBHV
H2K is door het NIBHV geaccrediteerd voor het verzorgen van het opleidings- en trainingsprogramma First Responder Bedrijfsnoodorganisatie (FiRe BNO). H2K kan bedrijven adviseren bij de opbouw van zo’n incident responsorganisatie op maat en kan desgewenst het volledige opleidings- en trainingsprogramma verzorgen.