Consultancy

H2K Consultancy adviseert en ondersteunt bedrijven bij het inrichten van een interne veiligheidsorganisatie die past bij het risicobeeld. De eerste stap is het uitvoeren van een grondige risicoanalyse aan de hand van de aard van het bedrijf, de werkprocessen en de aanwezige installaties en gevaarlijke stoffen. Daarna bekijken de adviseurs samen met de opdrachtgever hoe de vastgestelde risico’s met preventieve maatregelen optimaal kunnen worden beheerst en welk type responsorganisatie passend is om incidenten doeltreffend te bestrijden. Via een plan van aanpak en een implementatieplan wordt het verbetertraject stapsgewijs uitgevoerd.

Toepassingstest blusschuim spooremplacement ProRail

Praktijkonderzoek worplengte schuim op Kijfhoek

Een van de grootste spooremplacementen van Nederland is Kijfhoek bij Zwijndrecht. Spoorbeheerder ProRail wilde in het kader van de bedrijfsbrandweeraanwijzing voor dit complex weten of, een effectieve schuiminzet op elke locatie op het terrein mogelijk is. H2K voerde samen met ProRail, Arcadis en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een praktijkonderzoek uit om antwoord te krijgen op die vraag.

Worplengte Prorail intro

ProRail wilde uitsluitsel over de vraag of de blusmonitoren van het op de inrichting gestationeerde schuimblusvoertuig en de regionale schuimblusvoertuigen voldoende worplengte hebben om een ketelwagen- of plasbrand op alle sporen te kunnen bereiken. Een tweede vraag was welk effect obstakels tussen het blusvoertuig en de brandhaard, zoals opgestelde spoorwagons, hebben op de worplengte en verspreiding van de schuimdeken en hoe schuim zich gedraagt op het grindbed onder de sporen. Gedocumenteerde praktijkervaringen waren er niet om hierover onderbouwde uitspraken te kunnen doen. H2K heeft veel kennis en deskundigheid in huis op het gebied van blusschuim en de inzet van schuimblusvoertuigen op grote industriële brandhaarden. Die expertise maakte H2K voor ProRail de juiste partner om een realistische en betrouwbare praktijktest uit te voeren.

Worplengte Prorail1

H2K werkte de onderzoeksvraag van ProRail uit in een plan van aanpak en een testprotocol, voor een schuiminzet bij een brandscenario onder variabele omstandigheden met en zonder obstakels. Dankzij het internationale partnernetwerk van H2K kon de realistische praktijktest worden uitgevoerd op het brandweertrainingscentrum in het Franse Vernon. Aan de hand van het protocol werd een plasbrand van 150 vierkante meter gecreëerd, waarop het schuimblusvoertuig onder wisselende omstandigheden werd ingezet. H2K voerde de regie over de uitvoering van de blustesten. Alle tests werden enkele keren herhaald om betrouwbare uitspraken te kunnen doen naar aanleiding van de onderzoeksvraag. H2K stelde aan de hand van de uitkomsten een rapport op, met als conclusie dat het bereik van de blusvoertuigen groot genoeg is om vanaf de beschikbare infrastructuur alle sporen te bereiken. Ook bij obstakels vóór de brandhaard kan met een juist gebruik van de blusmonitoren voldoende schuim en water worden opgebracht voor effectieve blussing en koeling van wagons nabij de brandhaard. De uitkomsten van de schuimblustest zijn niet alleen van belang voor Kijfhoek, maar kunnen ook waardevol zijn voor andere rangeerterreinen.

Worplengte Prorail2