Trainingen

H2K organiseert een breed pakket praktijktrainingen om de kennis en vaardigheden van repressief brandweerpersoneel verder te ontwikkelen. Met reële en herkenbare incidentsituaties en scenario’s. De trainingen kunnen op locatie worden verzorgd, maar ook op oefencentra. H2K werkt bij de organisatie van trainingen samen met diverse oefencentra in Nederland, België en Frankrijk. Dankzij deze partnerschappen is het mogelijk uiteenlopende incidentscenario’s en specialistische hulpverleningstaken op elke gewenste schaal praktisch te trainen in een realistische omgeving.

Passieve brandbeveiliging

1-daagse training: Good practices passieve brandbeveiliging

De Veiligheidsregio’s hebben als onderdeel van het Brzo+ thema ‘ageing’ gekozen om in 2019 tijdens de inspecties het onderwerp ‘ageing van passieve brandbeveiliging’ op te pakken. Hiervoor heeft het LEC-BrandweerBrzo een handreiking opgesteld. Ter voorbereiding bieden H2K en Marsh deze 1-daagse training Passieve Brandbeveiliging aan.

De training focust op good practices van PBB zoals die in de industrie wordt toegepast. Thema’s die aan de orde zullen komen, zijn: selecteren van geschikte PBB en het toepassen, inspecteren en onderhouden daarvan. BRZO-bedrijven passen vaak passieve brandbeveiliging (PFB) toe in combinatie met andere vormen van actieve brandbeveiliging om de effecten van brand op (onderdelen van) installaties en dragende constructies te beperken. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan: drukvaten, kleppen, actuatoren, kabels, muren, afscherming, skirts onder process vessels, e.d. Tijdens deze training worden de ins en outs van het selectieproces behandeld, en is daarnaast aandacht voor: voorwaarden voor het aanbrengen van PFP, uitvoeren van inspectie, testen van onderhoud en reparatie, en verwijderen en vervangen van PFP.

Na het behandelden van de bovengenoemde onderwerpen, worden de vragen uit de LEC BrandweerBRZO-checklist met de cursisten doorgenomen.

Deze training is bedoeld voor eenieder die vanuit verschillende verantwoordelijkheden te maken heeft met passieve brandbeveiliging in een industriële setting.


Onderwerpen:

  • Cement-based en epoxy-based fireproofing
  • Voor- en nadelen van verschillende typen fireproofing
  • Keuze fireproofing o.b.v. incidentscenario’s
  • Preplanning voor toepassen van fireproofing
  • Rol van atmosferische omstandigheden bij toepassen van fireproofing
  • Dossiervorming tijdens toepassen van fireproofing
  • Technische levensduur fireproofing
  • Gebruik van inspectie- en testresultaten
  • Reparatie van fireproofing
  • Normen en standaarden

 Irex Passive Fire Protection

Docenten

Deze training wordt verzorgd door Dr. Jeanne van Buren van MARSH Risk Consulting. Zij heeft als senior consultant meer dan 3 decennia ervaring met deze materie als specialist op het gebied van industriële veiligheid. In 2010 heeft zij, in dienst van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de Werkwijzer passieve brandbeveiliging bij industriële toepassingen opgesteld. Deze is gepubliceerd door het LEC BrandweerBRZO.

Praktische informatie

Bij voldoende aanmeldingen wordt in overleg met de deelnemers een datum ingepland.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze 1-daagse training?
Neem dan contact op met een van de medewerkers van H2K

 

Bekijk het trainingsprogramma: klik hier

Routebeschrijving naar MARSH: klik hier