Over H2K

Het opleiden van brandweerlieden en functionarissen van bedrijfsnoodorganisaties is maatwerk. Want ieder bedrijf is anders, iedere veiligheidsregio is anders en daarom variëren ook de risico’s en mogelijke incidentscenario’s. De specialisten van H2K brengen samen met de klant de specifieke opleidings- en trainingsbehoefte in kaart. Die behoefte vertalen we in maatwerk opleidingen en –trainingen om de kennis en vakbekwaamheid van de medewerkers te ontwikkelen en op peil te houden. Opleidingen en trainingen worden zoveel mogelijk ‘incompany’ georganiseerd, zodat de functionarissen kunnen trainen op hun eigen terrein, met hun eigen middelen en met reële en herkenbare incidentscenario’s. Zo worden cursisten optimaal voorbereid op de toekomstige operationele hulpverleningspraktijk in hun werkgebied.

Een bijdrage leveren aan een veiliger samenleving en een veiliger industrie, dat is de missie van H2K. Die brengen we in de praktijk via opleidingen, trainingen en advisering op hoog niveau. Door het bevorderen van kennis en kunde zorgen we ervoor dat hulpverleningsorganisaties van overheid en bedrijven optimaal zijn voorbereid op effectieve incidentbestrijding en dat mensen veilig kunnen werken onder risicovolle omstandigheden. Kennis is kracht!

H2K is de specialist voor brandweeropleidingen, -trainingen en veiligheidsadvisering. De klantenkring van H2K wordt gevormd door overheidsbrandweerkorpsen en industriële bedrijven in uiteenlopende branches, zoals de (petro)chemie, farmacie en voedingsmiddelensector. Samen met onze klanten ontwikkelen we innovatieve maatwerkoplossingen voor preventieve veiligheid en operationele respons. Gericht advies en gerichte opleiding en training, volledig afgestemd op uw behoefte en risicoprofiel.

H2K staat voor een klantgerichte en professionele dienstverlening door mensen met kennis van zaken.