Trainingen

H2K organiseert een breed pakket praktijktrainingen om de kennis en vaardigheden van repressief brandweerpersoneel verder te ontwikkelen. Met reële en herkenbare incidentsituaties en scenario’s. De trainingen kunnen op locatie worden verzorgd, maar ook op oefencentra. H2K werkt bij de organisatie van trainingen samen met diverse oefencentra in Nederland, België en Frankrijk. Dankzij deze partnerschappen is het mogelijk uiteenlopende incidentscenario’s en specialistische hulpverleningstaken op elke gewenste schaal praktisch te trainen in een realistische omgeving.

Scheepsbrandbestrijding

Scheepsbrandbestrijding is een specialisme apart met bijzondere kenmerken. Voor brandbestrijding aan boord van grote zeeschepen op de Noordzee bestaan twee gespecialiseerde maritieme brandweerteams, maar in het waterrijke Nederland moeten ook brandweerkorpsen met waterwegen in hun verzorgingsgebied zich op scheepsbrandbestrijding voorbereiden. H2K heeft al voor diverse korpsen een meerjaren vakbekwaamheidsprogramma scheepsbrandbestrijding op maat ontwikkeld om brandweermensen kennis en kunde bij te brengen voor het veilig en effectief bestrijden van branden aan boord van schepen.

Het vakbekwaamheidsprogramma scheepsbrandbestrijding omvat theorielessen voor opstapbemanningen en bevelvoerders en een praktijktraining. In het lesprogramma krijgen brandweermensen inzicht in verschillende soorten schepen, typen branden die zich aan boord kunnen voordoen, preventieve voorzieningen aan boord, brandbestrijdingstechnieken, aanwezige blusmiddelen, specifieke risico’s en gevaren bij scheepsbrandbestrijding. Het benaderen, verkennen en bestrijden van scheepsbranden vraagt bijzondere aandacht voor de persoonlijke veiligheid, omdat soms gewerkt moet worden in ruimten met beperkte toegangsmogelijkheden, waar rook en hitte moeilijk weg kunnen. In het lesprogramma worden verschillende praktijkcasussen van scheepsbranden besproken.

Tijdens de praktijktraining wordt gebruik gemaakt van scheepsmodellen en virtual reality techniek om de cursisten inzicht te geven in de brandontwikkeling aan boord van uiteenlopende typen schepen en in specifieke aandachtspunten tijdens de inzet. Een brand aan boord van een recreatie- of passagiersschip kent andere aandachtspunten dan brand op een vrachtschip, al dan niet geladen met gevaarlijke stoffen. Ook een operationele praktijkinzet aan boord van een daadwerkelijk schip maakt deel uit van de training. H2K kan hiervoor gebruik maken van trainingscentra en oefenschepen op verschillende locaties in Nederland. Tijdens de trainingen komen onder andere de volgende elementen aan bod:

•  Effectieve verkenning en gebruik van de warmtebeeldcamera aan boord;
•  Rollen, taken en verantwoordelijkheidsverdeling bij incidentbestrijding op schepen;
•  Beeld-, oordeels- en besluitvorming;
•  Herkenning van gevaren en risico’s;
•  Maken van een inzetplan/plan van aanpak;
•  ‘Slangenmanagement’ aan boord;
•  Effecten van het gebruik van bluswater aan boord van schepen;
•  Opschaling.

De instructeurs die voor H2K het vakbekwaamheidsprogramma verzorgen, hebben jarenlange praktijkkennis en ervaring met scheepsbrandbestrijding in binnen- en buitenland.

Meer informatie

Maken scheepsbranden deel uit van het risicoprofiel van uw regio en bent u geïnteresseerd in een vakbekwaamheidsprogramma voor scheepsbrandbestrijding op maat? Neem dan contact op met één van de medewerkers van H2K.

Training in beeld