Trainingen

H2K organiseert een breed pakket praktijktrainingen om de kennis en vaardigheden van repressief brandweerpersoneel verder te ontwikkelen. Met reële en herkenbare incidentsituaties en scenario’s. De trainingen kunnen op locatie worden verzorgd, maar ook op oefencentra. H2K werkt bij de organisatie van trainingen samen met diverse oefencentra in Nederland, België en Frankrijk. Dankzij deze partnerschappen is het mogelijk uiteenlopende incidentscenario’s en specialistische hulpverleningstaken op elke gewenste schaal praktisch te trainen in een realistische omgeving.

H2K in samenwerking met Spinel Veiligheidscentrum

Samenwerking H2K en Spinel Veiligheidscentrum

H2K en Spinel Veiligheidscentrum werken samen op het gebied van het faciliteren, organiseren en uitvoeren van industriële opleidingen en trainingen op het oefencentrum in Dordrecht.

Spinel Veiligheidscentrum is het opleidingsinstituut en oefencentrum van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Op dit multidisciplinaire oefencentrum kunnen onder realistische omstandigheden alle voorkomende scenario’s optimaal worden beoefend. Daarvoor beschikt het centrum o.a. over een bedrijfverzamelgebouw, multifunctioneel gebouw, parkeergarage, binnenvaartschip en (petro)chemische installaties.

H2K

H2K ontwikkelt en organiseert al meer dan 10 jaar industriële opleidingen en trainingen voor de (petro)chemische industrie. Deze opleidingen en trainingen richten zich op het vakbekwaam worden en blijven op alle niveaus binnen een bedrijfsnoodorganisatie. Daarnaast verzorgt H2K trainingen en bijscholingen op het gebied van industriële incidentbestrijding voor regionale brandweerkorpsen.

De samenwerking

Met de samenwerking zal Spinel Veiligheidscentrum de industriële opleidingen en trainingen faciliteren die H2K op het oefencentrum organiseert en uitvoert. Opleidings- en of trainingsaanvragen van industriële bedrijven of aanvragen met een industrieel karakter, gericht aan Spinel Veiligheidscentrum, worden opgevolgd en uitgevoerd door H2K.

Oefencentrum

Het oefencentrum beschikt over verschillende industriële oefenobjecten. Voorbeelden daarvan zijn een industriehal, een verladings- en een procesinstallatie. De objecten zijn vloeistof of gasgestookt en het blussen met poeder en schuim behoort tot de mogelijkheden. Spinel Veiligheidscentrum betreft daarom een unieke oefenlocatie met een grote verscheidenheid aan realistische oefenobjecten, die voldoen aan hoge veiligheidsnormen. Spinel Veiligheidscentrum bevindt zich op het industrieterrein Dordtse Kil III langs de A16, nabij de Moerdijkbrug. Door de centrale ligging is het oefencentrum goed bereikbaar vanuit verschillende regio’s zoals: Amsterdam, Rotterdam, Moerdijk, Zeeland en Antwerpen.

Opleidingen, trainingen en bijscholingen

H2K organiseert de volgende opleidingen, trainingen en bijscholingen op Spinel Veiligheidscentrum:

  • Industriële trainingen en bijscholingen voor de (petro)chemische industrie en regionale brandweerkorpsen
  • Open inschrijvingen voor de leergangen Manschap bedrijfsbrandweer en Bevelvoerder bedrijfsbrandweer
  • Het bijscholingsprogramma industriële incidentbestrijding welke H2K in samenwerking met de Brandweeracademie heeft ontwikkeld
  • Industriële, JOIFF geaccrediteerde trainingen welke H2K in samenwerking met Marsh Risk Consulting ontwikkeld

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Spinel Veiligheidscentrum? Neem dan contact op met één van de medewerkers van H2K.

Training in beeld

Video van opleidingsterrein