Trainingen

H2K organiseert een breed pakket praktijktrainingen om de kennis en vaardigheden van repressief brandweerpersoneel verder te ontwikkelen. Met reële en herkenbare incidentsituaties en scenario’s. De trainingen kunnen op locatie worden verzorgd, maar ook op oefencentra. H2K werkt bij de organisatie van trainingen samen met diverse oefencentra in Nederland, België en Frankrijk. Dankzij deze partnerschappen is het mogelijk uiteenlopende incidentscenario’s en specialistische hulpverleningstaken op elke gewenste schaal praktisch te trainen in een realistische omgeving.

Trainingslocatie voor ‘Realistisch oefenen op het spoor’

Rail Park Roosendaal

H2K en Rail Park Roosendaal hebben in samenwerking een unieke trainingslocatie gerealiseerd waarbij het mogelijk is om onder realistische omstandigheden en in een realistisch omgeving te oefenen op het spoor.

Rail Park Roosendaal is gevestigd op het spoorwegemplacement Roosendaal en ligt langs de doorgaande spoorlijn Rotterdam-Antwerpen. De grootte van het terrein biedt de mogelijkheid om op meerdere sporen gelijktijdig te oefenen en naast elementaire oefeningen ook grootschalige mono- en multidisciplinaire oefeningen te organiseren.

Op de sporen kan verschillend materieel worden geplaatst waaronder spoorketelwagens, containerwagens, rijtuigen en locomotieven.

Soorten oefeningen

In een veilige omgeving kunnen tal van scenario’s op het spoor worden beoefend, zoals:

  • aanrijdingen
  • ontsporingen
  • lekkages
  • brand

Faciliteiten

Het oefenterrein beschikt over een eigen parkeergelegenheid, leslokaal, kantine, evaluatie-, douche- en omkleedruimten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het realistisch oefenen op het spoor en/of wilt u locatie Rail Park Roosendaal bekijken? Neem dan contact op met één van de medewerkers van H2K.

Training in beeld