Trainingen

H2K organiseert een breed pakket praktijktrainingen om de kennis en vaardigheden van repressief brandweerpersoneel verder te ontwikkelen. Met reële en herkenbare incidentsituaties en scenario’s. De trainingen kunnen op locatie worden verzorgd, maar ook op oefencentra. H2K werkt bij de organisatie van trainingen samen met diverse oefencentra in Nederland, België en Frankrijk. Dankzij deze partnerschappen is het mogelijk uiteenlopende incidentscenario’s en specialistische hulpverleningstaken op elke gewenste schaal praktisch te trainen in een realistische omgeving.

Mobiel oefenen, brandbestrijding

 
Realistisch en op locatie

Voor organisaties die hun personeel wel willen trainen in brandbestrijding onder realistische omstandigheden, maar zichzelf de reistijd naar een oefencentrum willen besparen, biedt H2K een effectieve en efficiënte optie: oefenen op de eigen locatie met mobiele trainingsvoorzieningen. Zo kan de voor trainen en oefenen beschikbare tijd efficiënt worden benut en wordt de opdrachtgever maximaal ontzorgd bij het realiseren van zijn trainings- en oefendoelen.

H2K beschikt over twee mobiele oefenfaciliteiten voor brandbestrijding: een ‘flashover/backdraft unit’ en een ‘mobiele attack unit’. In de flashover/backdraft unit kunnen brandweerteams van binnen uit ervaren wat zich afspeelt tijdens verschillende fasen van de ontwikkeling van een binnenbrand en leren zij de signalen en gevaren van de verschijnselen flashover- en backdraft herkennen.

In de mobiele attack unit kunnen brandweermensen zich bekwamen in basisvaardigheden op het gebied van RSTV, straalpijpvoering, rookgaskoeling en het effectief bestrijden van binnenbranden met diverse blustactieken en –technieken. De inzetprocedures conform het kwadrantenmodel in de brandweerdoctrine kunnen onder realistische brandcondities qua vuur, rook en temperatuur in de praktijk worden getraind, evenals de toepassing van alternatieve blusmiddelen en blustechnieken, zoals drukluchtschuim (CAFS), de cold cutter en repressieve ventilatie.

Beide containerunits kunnen aan elkaar worden gekoppeld, zodat ook het in de praktijk beoefenen van complexere inzetscenario’s in teamverband mogelijk is. H2K biedt zowel één- als meerdaagse trainingen aan met de mobiele trainingsvoorzieningen op de locatie van de klant. Het hoge realiteitsniveau wordt bereikt door het stoken van schoon hout, waardoor de brandhaarden en de operationele inzet realistischer zijn dan in gasgestookte oefenvoorzieningen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over mobiel oefenen? Neem dan contact op met één van de medewerkers van H2K.

Training in beeld