Consultancy

Consultancy

H2K Consultancy adviseert en ondersteunt bedrijven bij het inrichten van een interne veiligheidsorganisatie die past bij het risicobeeld. De eerste stap is het uitvoeren van een grondige risicoanalyse aan de hand van de aard van het bedrijf, de werkprocessen en de aanwezige installaties en gevaarlijke stoffen. Daarna bekijken de adviseurs samen met de opdrachtgever hoe de vastgestelde risico’s met preventieve maatregelen optimaal kunnen worden beheerst en welk type responsorganisatie passend is om incidenten doeltreffend te bestrijden. Via een plan van aanpak en een implementatieplan wordt het verbetertraject stapsgewijs uitgevoerd.

Uitgelichte cases

Selectietest fluorvrij blusschuim Schiphol

Luchthaven Schiphol overweegt over te stappen op fluorvrij blusschuim. Voordat deze ingrijpende keuze gemaakt wordt, moet een serie praktijktesten in samenwerking met H2K de bluseffectiviteit van nieuwe schuimconcentraten aantonen.

Lees meer...

Praktijksimulatie brandscenario IBC’s

Over de brandrisico’s en -scenario’s van IBC wordt veel gezegd en geschreven. Maar hoe gedraagt een brandende IBC zich in de praktijk? H2K voert een praktijksimulatie uit in samenwerking met Marsh om daadwerkelijke effecten inzichtelijk te maken.

Lees meer...

Toepassingstest blusschuim spooremplacement ProRail

Het spoorwegemplacement Kijfhoek vormt met verdeelsporen, aankomstsporen en opstelsporen een wirwar aan spoortracés en wissels. ProRail wil uitsluitsel over de vraag of op alle sporen een brand geblust kan worden met de blusvoertuigen. H2K ontwikkelt een testprotocol en ziet toe op naleving.

Lees meer...